Ukategorisert

Sammen for frihandel

Ja til frihandel, men det bør bety betydelig færre reguleringer. En del aktører i fiskerinæringen har ikke vært gode talsmenn for frihandel.

Dette er en næring som er regulert fra A til Å. Mange aktører har forsvart reguleringer, for eksempel råfiskloven.

Nå har norske sjømatorganisasjoner dannet Sjømatalliansen, en allianse som skal jobbe mot tollmurer og handelshindringer.

–Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på vei sin ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjør vår handel vanskelig og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøre hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, i en pressemelding.

Under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim har sjømatorganisasjonene blitt enige om å danne den nye Sjømatalliansen. Bak alliansen står Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidråd og Fiskebåt.

Hovedmålet for den nye alliansen er å sikre full markedsadgang i norsk sjømats markeder verden over.

–Vi kan ikke sitte stille og se på handelshindringene. De verdiene vi i felleskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og lokalsamfunn. Ved at vi samler kreftene står vi langt sterkere, sier administrerende direktør i Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Geir Ove Ystmark.

Om Sjømatalliansen på ulike måter kan gi Norge en mindre proteksjonistisk næringspolitikk, er heller tvilsomt. Likevel må det være lov å drømme om marked med så få politiske reguleringer som overhode mulig. Og ja; vi i Liberaleren drømmer hver dag, for også norske politikere har sørget for handelshindringer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer