Ukategorisert

Sammen for frihandel

Ja til frihandel, men det bør bety betydelig færre reguleringer. En del aktører i fiskerinæringen har ikke vært gode talsmenn for frihandel.

Dette er en næring som er regulert fra A til Å. Mange aktører har forsvart reguleringer, for eksempel råfiskloven.

Nå har norske sjømatorganisasjoner dannet Sjømatalliansen, en allianse som skal jobbe mot tollmurer og handelshindringer.

–Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på vei sin ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjør vår handel vanskelig og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøre hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, i en pressemelding.

Under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim har sjømatorganisasjonene blitt enige om å danne den nye Sjømatalliansen. Bak alliansen står Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidråd og Fiskebåt.

Hovedmålet for den nye alliansen er å sikre full markedsadgang i norsk sjømats markeder verden over.

–Vi kan ikke sitte stille og se på handelshindringene. De verdiene vi i felleskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og lokalsamfunn. Ved at vi samler kreftene står vi langt sterkere, sier administrerende direktør i Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Geir Ove Ystmark.

Om Sjømatalliansen på ulike måter kan gi Norge en mindre proteksjonistisk næringspolitikk, er heller tvilsomt. Likevel må det være lov å drømme om marked med så få politiske reguleringer som overhode mulig. Og ja; vi i Liberaleren drømmer hver dag, for også norske politikere har sørget for handelshindringer.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Tarberg
Odd Tarberg
7 years ago

Sjømatalliansen sitt intiativ for meir frihandel er eit godt eksempel på korleis representantar for ei særinteresse heilt klarar å sjå bort i frå at den politikken dei går inn for, kan vere skadeleg for andre næringsinteresser i samfunnet. Det er forståeleg at ei sterk eksportnæring vil ha så opne grenser som råd. Men det er sjølvsagt slik at denne politikken vil andre næringar ha store problem med, når dei som konsekvens vil møte hardare, og tidvis unfair, konkurranse frå utlandet. Synspunkta er med andre ord sterkt prega av at Sjømatalliansen eksempelvis ikkje er ei lobbygruppe for norske transportarbeidarar, men i… Read more »

Fra arkivet