Notiser

Komiske Ali

Norge har fått sin versjon av komiske Ali i Utdanningsforbundet Lillehammer.

–Styret i Utdanningsforbundet i Lillehammer tok i styremøtet opp kommunestyrerepresentant Sanna Sarromaa sin kronikk i VG 06.09.
Det var sterke reaksjoner på at hun som både er kommune- og fylkespolitiker går offentlig ut mot kommunalt og fylkeskommunalt ansatte på denne måten. Hun setter ansatte både i barnehage, skole, kommuneadministrasjon og fylkeskommune i et dårlig lys, ifølge NRK.

Dersom politikere ikke skal kunne fortelle sine meninger, kan vi legge ned kommunestyrene, fylkestingene og Stortinget. Det blir et system de fleste av oss bør ta avstand fra!

Mest lest

Arrangementer