Ukategorisert

Vi lever lengre og lengre

Med dagens organisering av velferdsstaten er det trolig de som lever ”usunt” og som dør ”tidlig” som subsidierer de som defineres som sunne og som lever lenge.

Det er ikke første gangen det blir påstått at de usunne subsidierer de sunne. I 2008 kom det en studie fra Nederland som viser at påstanden er korrekt.

Folkehelseinstitutet har laget en rapport om levealder. Vi lever lengre og lengre, og mange av oss kommer til å bli svært gamle.

Hvis utviklingen i levealder fortsetter vil omtrent hver tredje nordmann være hundre år i 2100. Det vil bli en dyr fornøyelse med dagens system. Selv om det er bra med god helse for eldre mennesker, gir dette en utfordring. Ja, regnestykket er vanskelig ettersom hvert enkelt menneske er unikt.

God helse for mennesker som blir så gamle, betyr en hverdag med betydelig med hjelp for mennesker som blir 90, 100 eller 110 år. Veldig høy alder betyr omsorgsbolig og institusjon. I dagens system er dette i stor grad skattefinansiert.

Politikerne har etter hvert uformet et samfunn der målsetningen er at levealderen skal øke, noe den også har gjort. Kunnskap og kompetanse gir lengre liv i det kollektive regnestykket. I tillegg prøver politikerne å regulere mye av det som forkorter liv. Kosthold, tobakk og alkohol er velkjente ord på Liberalerens nettsted.

Økt levealder er positivt, kanskje fantastisk ettersom livet på mange måter er nydelig. Men hver tredje nordmann hundre år? Det ser trolig langt mer forlokkende ut skriftlig enn det vil være for borgere som betaler regningen i 2100. Det blir med dagens system få bakere på en kake med svært kostbare ingredienser.

Mest lest

Arrangementer