Ukategorisert

Kamp mot privatisering

Kampen mot privatisering blir fanesaken for Arbeiderpartiet ved kommunevalget i 2015, ifølge Dagsavisen.

For Liberaleren er det uklart hvem motstanderen er. Ingen av de store partiene i Norge ønsker utstrakt privatisering av skattefinansierte oppgaver. Unntaket er Det Liberale Folkepartiet som dessverre er et lite parti.

Høyre og FrP er ikke for privatisering, selv om begge partiene har politikere som ønsker en betydelig mindre offentlig sektor.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Mest lest

Arrangementer