Ukategorisert

Ny kommune

Leketøy for alle som ønsker å effektivisere offentlig sektor, og for dem som ønsker bedre kommunale tjenester i form av større fagmiljø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert Ny kommune. Etter innslag på Dagsrevyen er det helt sikkert mange brukere på nettstedet. I alle fall går det i skrivende stund litt sakte på nyvinningen fra departementet.

Nettløsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger av kommunesammenslåinger.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ivar Henriksen
Ivar Henriksen
7 years ago

Hei,
Dette er et flott demokratisk tiltak som hilses velkommen.
Jeg foreslår at man slår sammen Målselv og Oslo. Kommunesenteret bør ligge på Moen i Målselv. I tilfelle Oslo-borgerne skulle synes avstanden til kommunesenteret er lang, foreslås at myndighetene tar initiativ til og gjennomfører byggingen av Nord-Norge-banen. Dette kan bidra til å øke kunnskapene om Nord-Norge og samtidig gi anledning til å besøke Norges nasjonalfoss, Målselvfossen.
Samtidig vil denne kommunesammenslåingen ha store ringvirkninger for næringslivet i nåværende Målselv, samtidig som næringslivet i Oslo ikke vil svekkes vesentlig.
Dersom en ønsker ytterligere vurderinger av sammenslåingen, kan du ta kontakt.

Fra arkivet