Ukategorisert

Ny kommune

Leketøy for alle som ønsker å effektivisere offentlig sektor, og for dem som ønsker bedre kommunale tjenester i form av større fagmiljø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert Ny kommune. Etter innslag på Dagsrevyen er det helt sikkert mange brukere på nettstedet. I alle fall går det i skrivende stund litt sakte på nyvinningen fra departementet.

Nettløsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger av kommunesammenslåinger.

Mest lest

Arrangementer