Ukategorisert

Foreløpige tall viser mindre snoking

Mens snok etter unøyaktige tall ga fantastiske trefftall for mange forskjellige nettsteder for noen år siden, viser de første tallene i år at det er dramatisk nedgang i antall søk.

Redaksjonen i Aftenbladet.no har snakket med personell i Skatteetaten. Nedgangen i antall søk blir beskrevet som dramatisk. Ordet dramatisk er i denne sammenheng positivt for personverntilhengere.

Dessverre får vi fortsatt mange merkelige oppslag, oppslag som ikke gir nye argument for noen i debatten om den norske skattepolitikken. Å måle i tippeligamål etter såkalt inntekt, slik VG gjør, hadde Norge klart seg uten. Forhåpentligvis klarer også VG Nett seg uten slike oppslag.

Mest lest

Arrangementer