Ukategorisert

Vil erstatte en skatt med en annen

Bård Vegar Solhjell med nytt forslag om hvordan finansiere NRK. Forslaget er ikke spesielt godt!

SV-politikeren vil ha en progressiv NRK-skatt. Han ønsker altså at inntekten til hver enkelt av oss skal avgjøre hvor mye vi skal bidra for å finansiere det statlige selskapet som har tre riksdekkende TV-kanaler, altfor mange radiokanaler og et stort nettsted.

–Det vil bli en langt mer rettferdig finansiering av NRK enn det vi har i dag, sier Solhjell til Dagbladet.no.

Nei, forslaget medfører ikke mer rettferdighet. Tvert imot. Den som er rik, etter den politiske definisjonen av rik, må betale mer for å finansiere NRK, kanskje uten å benytte seg av tilbudet NRK gir. Det er ikke spesielt rettferdig!

I dag må alle med fjernsynsmottaker betale krinkastningsavgift. Det er også en svært urettferdig ordning og TV-skatten gir NRK gunstige rammevilkår sammenlignet med aktører som lever av oppslutning.

Bredere debatt
Regjeringen har fått en analyse av finansieringsmodeller for NRK AS. Analysen er foretatt av Menon Business Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet som del av forarbeidet til den varslede stortingsmeldingen om NRK. Det er bakgrunnen for at det nå kommer ulike forslag om hvordan finansiere det statlige selskapet.

Hovedfokuset i debatten burde vært hvordan NRK skal være i fremtiden. Skal det være en institusjon som utkonkurrerer private aktører? Skal NRK lage/sende program på internett, radio og TV som andre kunne gjort? Svaret på spørsmålene bør være nei!

Det er ikke politisk flertall for å legge ned/privatisere NRK, men en betydelig del av befolkningen bør forstå at NRK ikke kan få rammevilkår som slår knockout på private aktører. Det bør være mulig å få gehør for en begrenset NRK-virksomhet. Det betyr færre kanaler og et begrenset nettsted, om et nettsted overhode. En begrenset virksomhet vil koste mye mindre og kan finansieres over statsbudsjettet uten store problem.

I 2014 med alt fra TV2 til Netflix og Spotify skal det være unødvendig med et NRK som tilbyr alt fra programserien «Fylla» til populærmusikk. Det ordskiftet bør være en naturlig del av debatten som nå pågår om NRK.

Mest lest

Arrangementer