Ukategorisert

Kan gi en voldsom effektiviseringsgevinst

Å slå sammen fylket og alle kommunene i fylket til én kommune, kan være genialt dersom målsetningen er å effektivisere offentlig sektor.

En slik konstruksjon kan gi en veldig stor effektiviseringsgevinst, men den økonomiske gevinsten kommer ikke automatisk. Det må være politisk vilje til å bruke mindre penger og den viljen er ofte relativt liten.

Det er fylkesrådmann Tore Eriksen i Sogn og Fjordane som har tatt til ordet for å slå sammen hele Sogn og Fjordane til én kommune. Fylkesrådmannens innspill om gigantkommunen ble debattert i fylkesutvalget og et flertall av politikerne er uenige med fylkesrådmannen.

Det var, ifølge Firda.no, kun Arbeiderpartiet og til en viss grad KrF som var åpne for tankene om en skikkelig storkommune i fylket.

Mest lest

Arrangementer