Ukategorisert

Det uforståelige

Det er uforståelig at politikere som har for lite penger til allerede vedtatte formål, utvider den kommunale virksomheten.

Mange kommuner kunne vært brukt som eksempel, men skribenten bruker Nordkapp kommune – skribentens hjemkommune. I formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret er det kutt i alt av kulturmidler. Det får idrettsmiljøet til å rase, ettersom kommunen aktivt markedsfører seg som en kultur- og folkehelsekommune. Samtidig som formannskapet foreslår kutt på 500 000 kroner i kulturmidler, penger som barn og ungdommer først og fremst nyter godt av, ønsker Avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjeneste å utrede frivillighetssentral . Skulle sentralen bli vedtatt, betyr det økte driftsutgifter på 244 000 kroner i 2016.

Er det for lite penger i en kommune til det som blir oppfattet som viktige oppgaver, bør veien være lang for å utvide virksomheten. Dessverre er det mange kommunepolitikere som ikke ser det på denne måten. Resultatet blir kommuner som favner om det aller meste. Det er for lite skattefinansierte penger til en så omfattende drift.

Nordkapp er en sosialdemokratisk kommune der det i mange år har vært bred politisk enighet i økonomisk politikk. Kommunen har vært på ROBEK-listen, men økonomien er fortsatt svært anstrengt.

Formannskapet/kommunestyret består av Arbeiderpartiet, SV og Høyre med Arbeiderpartiet som det største partiet.

(Lenker fra Radionordkapp.no)

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer