Ukategorisert

Kriterier for god kommunestruktur

Sluttrapporten Kriterier for god kommunestruktur er lagt frem.

I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver.

Les rapporten på nettstedet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forbedret kommunestruktur kan bety bedre bruk av skattefinansierte penger, men store og omfattende kommuner er ikke Liberalisme.

Mest lest

Arrangementer