Ukategorisert

Har overlevert utredning av lisensordning for pengespill

Kulturministeren har mottatt utredningen fra Rambøll Management Consulting om økonomiske konsekvenser ved en lisens- eller konsesjonsordning for pengespill.

Utredningen danner et godt grunnlag for debatten om den norske spillpolitikken, selv om noen av tallene vil bli diskutert.

For Liberaleren er det klinkende likegyldig hva utredningen viser. Vi ønsker sunnere konkurranse i det norske markedet og etableringsfrihet. Politikerne vil aldri tillate et marked uten politiske inngrep, men det er målsetningen.

Kulturdepartementet tar sikte på å sende utredningene på en felles høring før sommeren.

Les utredningen. Det er også verdt å lese Betsson-rapporten, spesielt for politikerne som tilslutt skal fatte vedtakene.

Mest lest

Arrangementer