Ukategorisert

Renteøkninger blir en utfordring for lokalpolitikere

Mange kommuner har mye gjeld.

Lokalpolitikere, uansett partitilhørighet, har brukt så mye penger, at de sliter dersom det blir redusert inntekt eller at renteutgiftene øker. Skulle renteutgiftene øke i overskuelig fremtid vil mange politikere måtte kutte i skattefinansiert velferd og denne sporten, altså å kutte, er ikke lokalpolitikerne spesielt flinke i, for å skjære alle over en kam.

Riksrevisjonen har kartlagt at hver sjette kommune er sårbare for renteøkninger på lån. Kommunenes gjeldsnivå har økt fra 60 til 76 prosent av inntektene i løpet av de siste ti årene.

Det er i skrivende øyeblikk 53 kommuner i ROBEK, noe en oversikt på Regjeringen.no viser. Så mange ROBEK-kommuner til tross for enorme overføringer til kommunesektoren de siste årene, pluss lave renter. Tenk hvor utfordrende det kan bli i en del kommuner med høyere renteutgifter og litt strammere opplegg for kommunene i Stortinget?

Liberaleren har ett godt råd til politikere som bruker penger som fulle røvere: Sett grenser for politikk!

Mest lest

Arrangementer