Ukategorisert

Debatt er viktig

Det er helt naturlig at ansatte i norsk skole deltar i debatten om skolen.

Mange rektorer opplever at det ikke er akseptabelt å uttrykke seg kritisk om norsk skole, ifølge Kommunal Rapport.

Dersom tallene i undersøkelsen stemmer er det bekymringsverdig. Det er debatt og konstruktiv kritikk som skal føre norsk skolepolitikk fremover. Liberaleren forventer at rektor, ansatt i og av kommunen, deltar i debatten om norsk skole, selv om mange rektorer helt sikkert er uenige med Liberaleren om skolepolitikk.

Kommunepolitikere bør oppmuntre ansatte i skolen til å bidra i debatten om norsk skole. Ytringsfriheten skal gi oss fremskritt og denne friheten har også rektor.

Selv om rektor kan være uenig med administrativ og politisk ledelse i kommunen, forventer vi at jobben som skoleleder blir gjort. Det er fullt mulig å gjøre en god jobb selv om rektor deltar i debatten om skolen.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami