Notiser

Føler seg blakk, men har egentlig mye penger

Politikerne i Nordkapp har bedt eksterne konsulenter se på driften av kommunen. Både politikere og innbyggere føler at kommunen er blakk, en kommune som var på ROBEK for få år siden.

Gjennomgangen viser at kommunen egentlig har bra med penger, men at driften ikke er så effektiv som den kunne vært. Mer om gjennomgangen på radionordkapp.no.

Politikerne i Nordkapp får penger fra eiendomsskatt. Nordkapp er én av mange kommuner i Norge som har mye å gå på når det gjelder å forbedre bruken av skattefinansierte penger.

Mest lest

Arrangementer