Ukategorisert

Fylkeskommuner uten store oppgaver

Dersom store kommuner får overta tannehelsetjenesten og videregående skole, slik regjeringen foreslår, betyr dette slutten på fylkeskommunen slik vi i dag kjenner denne klossen i forvaltningen.

I dag har regjeringen presentert ny politikk med nye oppgaver til kommunene. De største kommunene kan få ansvaret for videregående skole og tannhelsetjeneste, for å nevne to av områdene det ble fokusert på under dagens pressekonferanse. Skulle mange kommuner få ansvaret for disse oppgavene, kan vi vinke farvel til fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Fylkeskommunen er unødvendig, men for å videreføre denne klossen i skattefinansiert velferdsproduksjon, må det være oppgaver.

Regjeringens klare målsetning, med stortingsmeldingen «Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner», er å gi kommunene flere oppgaver. Makt blir flyttet nærmere innbyggerne, men forutsetningen for mye av det som ble presentert i dag er kommunesammenslåinger og større kommuner i Norge.

Politikken som ble presentert av regjeringsmedlemmer kan være å effektivisere offentlig sektor, men trenger ikke nødvendigvis å gi forbedret bruk av skattefinansierte penger og bedre tjenester til befolkningen. Det vil fortsatt være politikere som setter rammene og produksjonen vil i stor grad være i offentlig sektor for skattefinansierte penger.

Liberalister vil fortsatt finne mye å klage på, selv om regjeringen Erna Solberg får det slik den vil.

(Lenken i artikkelen er til Regjeringen.no)

Mest lest

Arrangementer