Ukategorisert

Et alternativ til fengsel

Narkotikaprogram med domstolskontroll er langt fra ideelt, men det er bedre enn fengsel.

Politikere fra ulike leire har frontet modeller der rusmisbrukere, uten at Liberaleren har fasiten på hva som er misbruk, blir tilbydd behandling, ikke straff som har vært vanlig i Norge.

SIRUS-forsker Sturla Falck har i en artikkel på Rus & Samfunn, skrevet at det er mulig å gi gjengangere med mange års blandingsmisbruk en reaksjon på forbrytelse som ikke innebærer fengsel, men tilpasset behandling, skole, og arbeid.

Dersom vi skal ta SIRUS-forskeren bokstavelig, har liberale politikere scoret mål på de som kun forsvarer den gamle linjen i narkotikapolitikken.

Les Liberalerens artikkel Viktige forslag om rusomsorg fra Venstre-representanter, publisert i februar i år.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Bjørn Dahl
Bjørn Dahl
6 years ago

Narkotikaprogram med domstolkontroll ville være ypperlig for dem som har gjort seg skyldig i lovbrudd, og hvor avhengighet av rusmiddel åpenbart er årsak til kriminaliteten. Hvis lovbruddet er besittelse av narkotika til eget bruk er praksisen å anse som tvangsbehandling, og dette er ikke noen heldig løsning hvis ikke tvangen har sammenheng med fare for selvmord eller andre psykiatriske årsaker for tvangsbehandling. Problemet i dag er at dem som ønsker hjelp ikke får det. Disse må hjelpes først før man begynner å bruke store midler på å tvangsbehandle folk. Ropet om tvangsbehandling kommer først og fremst fra folk som vil… Read more »

Fra arkivet