Ukategorisert

Et alternativ til fengsel

Narkotikaprogram med domstolskontroll er langt fra ideelt, men det er bedre enn fengsel.

Politikere fra ulike leire har frontet modeller der rusmisbrukere, uten at Liberaleren har fasiten på hva som er misbruk, blir tilbydd behandling, ikke straff som har vært vanlig i Norge.

SIRUS-forsker Sturla Falck har i en artikkel på Rus & Samfunn, skrevet at det er mulig å gi gjengangere med mange års blandingsmisbruk en reaksjon på forbrytelse som ikke innebærer fengsel, men tilpasset behandling, skole, og arbeid.

Dersom vi skal ta SIRUS-forskeren bokstavelig, har liberale politikere scoret mål på de som kun forsvarer den gamle linjen i narkotikapolitikken.

Les Liberalerens artikkel Viktige forslag om rusomsorg fra Venstre-representanter, publisert i februar i år.

Tags:

Mest lest

Arrangementer