Ukategorisert

Civita har kvinnelig leder

Det er debatter om kvinner og likestillingsspørsmål på flere områder for tiden. Kvinner i politikken og kvinner i næringslivet er noen av stikkordene.

Liberalerens innspill kom i en artikkel i forbindelse med landsmøtet til Liberalistene. Vi påpekte at partiet kun har én kvinne i et sentralstyre som består av elleve representanter. En del av medlemmene likte ikke artikkelen ettersom liberalister naturlig nok fokuserer på at personer bør bli valgt på grunn av egenskaper, erfaring og potensiale.

De siste dagene har det vært en stor debatt om få kvinnelige toppledere i næringslivet. Det er så få kvinner i de viktigste lederjobbene, at det blir spørsmål om Telenor i spørretimen på onsdag. (Lenke, Stortinget.no)

Kvinnelig leder
Vi har stilt Kristin Clemet, leder i Civita, noen spørsmål knyttet til debatten om kvinner. Ettersom Liberaleren er motstander av alle former for kvotering, ble spørsmålene rettet inn mot Liberalistene – et parti tillitsmannsapparatet håper skal bli en suksess ved stortingsvalget i 2017.

Kristin Clemet mener rekrutteringsarbeid gir resultat. (Foto: Civita.no)
Kristin Clemet mener rekrutteringsarbeid gir resultat. (Foto: Civita.no)

Clemet styrer er en partipolitisk uavhengig tankesmie som skal bidra til økt forståelse og oppslutning om liberale verdier og løsninger. Civita jobber for å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for den politiske debatten. Det er mulig å påstå med troverdighet at Civita er én av årsakene til at Norge i inneværende periode ikke har en rødgrønn regjering.

Civita-leder Kristin Clemet synes det er en fordel med større mangfold enn det Liberalistene har i sentralstyret.

— Jeg syns det er en fordel med større mangfold, men av og til kan det ta litt tid å greie å rekruttere bredere. I politikken har for eksempel Fremskrittspartiet periodevis slitt med få kvinner, mens for eksempel SV ofte har hatt få menn. Men man kan nok, gjennom aktivt rekrutteringsarbeid, greie å nå flere, sier Kristin Clemet til Liberaleren.

Hvorfor er det så vanskelig å engasjere kvinner i det som vi kan omtale som radikal politikk som konsekvent Liberalisme er?

–Kvinner er vel generelt litt mer venstreorientert enn menn. Det kan kanskje ha sammenheng med at kvinner i større grad er sysselsatt i offentlig sektor og kanskje også i perioder av livet føler seg mer avhengige av offentlige velferdsordninger. Men jeg tror nok også at en «konsekvent liberalisme» har skrinne kår i Norge helt generelt – det er uvant, fjernt og fremmed, rett og slett fordi en slik konsekvent liberalisme har hatt få – om noen – tydelige talsmenn i Norge. I Danmark har man fått Liberal Alliance, og det er i grunnen imponerende og litt forfriskende. Hvordan det gikk til, kan man høre mer om, hvis man ser film fra Civitas frokostmøte med Anders Samuelsen.

Hva tror du er konsekvensen for et lite parti som ikke klarer å engasjere kvinner som en del av tillitsmannsapparatet?

–I det lange løp er nok det litt dødfødt, men som sagt: Det er ingen grunn til å tro at man ikke også kan engasjere kvinner, sier Clemet.

Civita og Minerva har lykkes med å engasjere kvinner. Hvordan har dere klart dette?

–Kanskje det hjelper at jeg er kvinne? Og at vi aktivt har jobbet for å rekruttere kvinner, har kvinne-alumni osv, avslutter Civita-leder Kristin Clemet.

Mest lest

Arrangementer