Ukategorisert

Rødt for lite for NRK – verst for Moxnes

NRK har bestemt seg for å utestenge Rødt både fra partilederdebatten og valgomaten i forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg. Tapet er nok større for Moxnes enn lokale partifeller.

I Bjørnar Moxnes har Rødt fått en partileder som både er ung, kjekk og vet å markedsføre seg. Det er ikke derfor NRK har valgt å droppe Rødt som deltager i partilederdebatten og som alternativ i valgomaten. Men for en partileder som vil bygge seg opp og bli et kjent fjes hos velgerne før stortingsvalget om to år er nok utestengelsen et tap. For de lokale kandidatene til Rødt behøver ikke utestengelsen å bety så mye på kort sikt.

Rødt er et forholdsvis nytt parti, men oppstod fra ruinene av Rød Valgallianse og AKP. De to siste har en historie like gammel som FrP i norsk politikk. Men med langt mindre suksess blant velgerne. Rødt har ikke klart å skape like mye støy og oppmerksomhet rundt seg selv som AKP/RV i sin tid klarte. Det sier det meste om Rødts evner og appell at SVs åtte års nærmest sammenhengende krise som deltager i den rødgrønne regjeringen (2005 – 2013) ikke gav Rødt synlig gevinst hverken på gallup eller blant velgerne.

Mulig å forstå NRK
Selv om mange vil oppfatte det udemokratisk har NRKs opplegg for valgdebatter og valgsendinger aldri vært spesielt demokratisk. Det har aldri vært noe poeng at alle partier skal få delta. Norge har 2 eller 3 ganger så mange partier som det er på Stortinget. De færreste av disse deltar i den avsluttende partilederdebatten, er alternativ i valgomatene eller dukker opp i valgsendingene med ordinære politiske utspill. De er snarere med som kuriosa – gjerne i en valgsending sammen.

At Rødt ikke er representert på Stortinget er et underlig argument fra NRK, all den tid det er valg til kommunestyrer og fylkesting i år, og ikke til stortingsvalg. Men hva skal vi nå med en debatt mellom de nasjonale partilederne når det er lokalvalg? Det blir ofte som en øvelse til valgsendingene om to år. NRK kunne like gjerne kutte ut hele partilederdebatten i årene med lokalvalg. Det hadde vært bedre om NRKs distriktskontorer f.eks hadde debatter med 1.kandidatene til fylkestingsvalget.

Argumentet om at Rødt stiller få lister ved kommunevalget er langt mer relevant. Hvorfor skal Rødt særbehandles, sammenlignet med andre partier som stiller liste i få kommuner? Rødt er tilgjengelig alternativ i kommuner der 70% av norske velgere bor, ifølge partiet selv. Vel og bra for Rødt, men hva med andre partier som stiller liste i

Rødt kan omgå NRK
NRK er ikke enerådende som TV- og radiokanal lenger. Derfor er ikke partiene avhengige av NRK på samme måte som før. Dessuten gjør internett og sosiale medier en langt mer mangfoldig valgkamp mulig. Partier kan gå «under radaren» for NRK (og kanskje også TV2 og riksavisene, men likevel få til en valgkamp der man når ut til velgerne. Man kan rett og slett gå rundt NRK.

I disse dager får lange lokalpartier henvendelse fra både lokalaviser og regionaviser, som ønsker svar de skal bruke til sine egne valgomater. Det betyr at det kommer til å være mange valgtester tilgjengelig på nett, med lokale spørsmål. Disse kan naturligvis partiene lenke til og spre informasjon om – på sine hjemmesider, Facebook og Twitter.

Rødts forgjengere i AKP og RV var kjent for en enorm offervilje og dugnadsånd blant medlemmene. Å spre sitt budskap via folks Facebook-og Twitterprofiler i tillegg til egne kampanjesider og grupper samt partiets lokale og regionale hjemmesider burde være fullt mulig for Rødt (og naturligvis andre partier).

Plass i partilederdebatten ville nok betydd mye som gratis sendetid og mulighet for markedsføring. Men Rødt trenger ikke å fortvile. Dagens medievirkelighet er langt mer mangfoldig og gir langt større muligheter enn å måtte jobbe for å få et par minutter i NRKs partilederdebatt eller et oppslag i en riksavis på en av valgkampens 30 – 40 dager.

Mest lest

Arrangementer