Ukategorisert

Vil oppheve adgang til parlamentarisme

Senterpartirepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad og Kjersti Toppe, ønsker å oppheve mulighetene kommunene og fylkeskommunene har til å velge parlamentarisk styringsform.

Tre av stortingsrepresentantene til Senterpartiet har fremmet et representantforslag på Stortinget. Trioen ønsker at Stortinget skal be regjeringen legge frem et lovforslag om å oppheve adgangen til å velge parlamentarisk styringsform i kommuner og fylkeskommuner.

Parlamentarisme som styringsform har én stor ulempe sammenlignet med formannskapsmodellen, nemlig at ordningen koster mer penger sammenlignet med modellen som er vanlig i kommune-Norge.

Selv med økte kostnader, er denne skribenten positiv til kommunal parlamentarisme. Denne styringsformen styrker politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten.

Se forslaget til senterpartipolitikerne, på Stortinget.no.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer