Ukategorisert

Vil oppheve adgang til parlamentarisme

Senterpartirepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad og Kjersti Toppe, ønsker å oppheve mulighetene kommunene og fylkeskommunene har til å velge parlamentarisk styringsform.

Tre av stortingsrepresentantene til Senterpartiet har fremmet et representantforslag på Stortinget. Trioen ønsker at Stortinget skal be regjeringen legge frem et lovforslag om å oppheve adgangen til å velge parlamentarisk styringsform i kommuner og fylkeskommuner.

Parlamentarisme som styringsform har én stor ulempe sammenlignet med formannskapsmodellen, nemlig at ordningen koster mer penger sammenlignet med modellen som er vanlig i kommune-Norge.

Selv med økte kostnader, er denne skribenten positiv til kommunal parlamentarisme. Denne styringsformen styrker politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten.

Se forslaget til senterpartipolitikerne, på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer