Ukategorisert

Vil lovfeste ungdomsråd

Mange kommuner har ungdomsråd, men hvordan arbeidet er i og rundt rådene varierer fordi kommunene får frihet til å bestemme egne retningslinjer for denne delen av kommunal sektor.

Fire arbeiderpartirepresentanter og én KrF-representant har fremmet et representantforslag på Stortinget. De fem stortingsrepresentantene ønsker at regjeringen skal fremme forslag om å lovfeste ungdomsråd og representantene ønsker nasjonale retningslinjer for ungdomsråd.

Bakgrunnen for forslagene, er at kommunene ikke har en enhetlig praksis når det gjelder ungdommens demokratiske medbestemmelsesmuligheter. Det vil Rigmor Aasrud, Arild Grande, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt og Geir Jørgen Bekkevold gjøre noe med, ifølge forslaget som er publisert på stortinget.no.

Mens mange liberalere setter pris på at hver enkelt kommune selv avgjør om det skal være ungdomsråd eller ikke, ønsker representantene fra Arbeiderpartiet og KrF å overkjøre lokalpolitikerne i nok en sak. Kommunalt selvstyre står ikke spesielt sterkt på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer