Ukategorisert

Seks folkeavstemninger i fjor

Kommunepolitikerne kunne med fordelt arrangerte flere folkeavstemninger for å øke det politiske engasjementet.

Folkeavstemninger har få ulemper, selv om vi i utgangspunktet velger politikere som tar avgjørelser i kommunene. Valgkamp i forkant av lokale avstemninger kan skape økt interesse for politikk. Det er ingen ulempe dersom flere borgere skulle bry seg om hva som skjer i folkevalgte organ. I en del forsamlinger med lokalpolitikere skjer det mye rart med skattefinansierte penger.

Det ble i fjor avholdt seks lokale folkeavstemninger i Norge. Avstemningene handlet om kommunesammenslåinger og målform, 10 139 stemmeberettigede kunne delta i avstemningene, og frammøtet var 54 prosent sett under ett, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå har registrert 727 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2014.

Lokale folkeavstemninger er rådgivende.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer