Ukategorisert

Dette bør Høyre og FrP se på

Hvorfor er det få aktører som leverer anbud når politikerne velger å konkurranseutsette tjenester?

Ettersom Høyre og kanskje spesielt FrP fokuserer mye på konkurranseutsetting, bør spørsmålet engasjere politikere i disse to partiene.

Finnmark fylkeskommune har akkurat avlyst Flexx-anbudet. Årsaken er minimal konkurranse på mange av rutene. Liten konkurranse gir høy pris. Store kostnader er problematisk både for skattebetalerne og for politikerne som vedtar skattefinansierte budsjett.

I saken fra Finnmark var det kun tre av rutene det var reell konkurranse på. Det er dårlig, for denne konkurransen burde friste mange små og mellomstore transportaktører.

Remi Strand (Ap), leder for Hovedutvalget for kultur og samferdsel, har ikke noe god forklaring på hvorfor det var liten konkurranse på første utlysning. Strand har, ifølge Radio Nordkapp, fått tilbakemeldinger fra private aktører, at det er vanskelig å gi tilbud når det blir gjennomført en offentlig prosess. En konkurranse i regi av kommunen, fylkeskommunen eller staten må bli gjennomført gjennom en ordentlig, ryddig og gjennomtenkt prosess.

Skal konkurranseutsetting fungere, må aktører levere inn anbud!

Flexx er bestillingstransport på trafikksvake strekninger.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Konkurranseutsetting kommer til å bli en viktig sak i høstens valgkamp.

Mest lest

Arrangementer