Ukategorisert

Kommunetopper for kommunesammenslåinger

Mange ordførere og rådmenn mener det er behov for kommunesammenslåinger, viser en undersøkelse Opinion har utført for NHO.

Totalt har 156 ordførere og 92 rådmenn svart på undersøkelsen. Tre av fire ordførere/rådmenn ser fordeler ved kommunesammenslåing. Tre av fire svarte at de er helt eller delvis enig i at det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur, ifølge NHO.

Reformarbeidet blir gjennomført i mange kommuner. Regjeringens argumentasjon er at Norge trenger robuste enheter i kommunesektoren.

Kommunesammenslåinger kan være ett av virkemidlene for å effektivisere offentlig sektor. Altså bedre bruk av skattefinansierte penger, uten at regjeringen bruker det økonomiske argumentet spesielt ofte i debatten om kommunestrukturen.

Mest lest

Arrangementer