Ukategorisert

Ba helseministeren komme seg hjem

FpU-leder Atle Simonsen bruker en argumentasjon alle politikerne på den såkalte høyresiden bør bruke. Ungdomspolitiker ja, men Simonsen er den i regjeringspartiene som opptrer som voksen i debatten om tobakk.

Helseminister Bent Høie (H) er i Paris på et møte om standardiserte tobakkspakninger, meldte dagbladet.no mandag ettermiddag.

Helseministeren har gjort standardiserte tobakkspakninger til en fanesak for en regjering som bør forsvare frihet og eiendomsrettigheter. Dagens regjering består av Høyre og Fremskrittspartiet, de to såkalte høyrepartiene på Stortinget. Hvis ikke Høyre og Fremskrittspartiet kan innta prinsipielle standpunkt, hvem skal da gjøre med nåværende stortingssammensetning?

FpU-formannen mener standardiserte tobakkspakninger er dårlig politikk og han argumenterer godt for seg.

–Det handler om en produsents eiendomsrett til sitt eget varemerke. Vi i FpU syns det er dumt at Høie vil innføre et forslag som griper så langt inn i eiendomsretten og som ikke engang Jonas Gahr Støre vurderte som helseminister. Hvis man først skal gjøre noe som bryter med ens prinsipper, må det være i det minste ha en positiv effekt. Det er ikke tilfelle i denne saken, sier Simonsen til dagbladet.no.

Simonsen viser til en studie fra London Economics i 2013 om antall røykere i Australia. Uansett hva studien hadde vist, bør politikere på høyresiden forsvare eiendomsrettighetene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer