Ukategorisert

Nedgang i antall ROBEK-kommuner

Mye av kommunevalgkampen kommer til å handle om kommuneøkonomi.

Under dagens regjering har det blitt færre ROBEK-kommuner sammenlignet med en del av tallene under rødgrønt styre på Stortinget. Siste oppdatering gjort 9. juli viser at 46 kommuner er registrert i ROBEK, ifølge regjeringen.no.

Kommuner og fylkeskommuner i Norge har ekstremt mye skattefinansierte penger som de skal bruke til velferd for befolkningen. Å være en ROBEK-kommune bør være flaut for lokalpolitikere. Det betyr i praksis at kommunen har brukt mer enn masse penger. Å være i ROBEK for en norsk kommune kan sammenlignes med at Kjell Inge Røkke må motta sosialhjelp fra NAV. Det skal kun være mulig i teorien, ikke i praksis!

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres, ifølge regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer