Ukategorisert

Søndagsåpent: H og FrP kan takke seg selv

I går gjorde Venstre nok et krumspring om sin holdning til søndagsåpne butikker. H og FrP er kanskje oppgitt, men kan takke seg selv.

Venstre-leder Trine Skei Grande skrotet ifølge Aftenposten sitt partis programformulering om å overlate avgjørelsen om butikkenes åpningstider til kommunene. Isteden lanserte hun en ny modell. Ifølge Aftenposten vet H og FrP at de må forholde seg til Venstre, for ingen andre partier ønsker å liberalisere åpningstidene. Derfor blir det nok enighet om det Venstre vil.

Trine Skei Grande måtte på landsmøtet roe ned et internt opprør, for mange i partiet misliker programformuleringen – som har stått i partiprogrammet sånn ca. 16 års tid. På partiets Facebook-sider har det lenge pågått noe som minner om en kampanje for å få partiet til å snu. Det er i stortingsgruppen makten ligger, og nå vraker altså partilederen programformuleringen.

Høringen som regjeringen satte i gang har vist massiv motstand mot å liberalisere butikkenes åpningstider på søndager. Også mange privatpersoner har engasjert seg, via organisasjoner som er mot søndagsåpne butikker. At lovverket forskjellsbehandler ulike typer butikker innenfor samme bransje, og også har geografisk forskjellsbehandling utfra om en by eller et tettsted kan defineres som turiststed eller ikke, bryr ikke motstanderne seg om. De kan tydeligvis leve med forskjellsbehandling – så lenge regelverket ikke liberaliseres.

Skei Grande og Venstre må også ta hensyn til sin samarbeidspartner KrF. De to partiene holder dessverre sammen i mange saker. Men ikke alle. Kommunalt selvstyre (som er argumentet V så langt har brukt for å desentralisere beslutningen om åpningstider) er tydeligvis ikke like viktig for Venstre som KRL-faget er for KrF. Angående sistnevnte sak inngikk som kjent KrF en egen avtale med H/FrP-regjeringen.

Egentlig kan Høyre og FrP takke seg selv. Flere medieoppslag har vist at Høyre og FrP lokalt ikke har fulgt opp regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. De to partienes lokale folkevalgte har mange steder latt være å følge opp politikken partiene har programfestet. For eksempel i Eidsvoll.

Hadde partiene sentralt tenkt taktisk hadde de bedt sine lokale folkevalgte om ikke annet fremme Venstres syn om at dette burde avgjøres lokalt. Eller stemme for, hvis Venstre fremmet forslaget selv. Da ville man skapt et mer blandet inntrykk av høringsinstansenes svar.

Nå må altså regjeringen forhandle med Venstre, om noe som ikke står i Venstres program. Men man kan bruke et gammelt FrP-triks for å vise at Venstre ikke følger opp sitt eget program: Fremme Venstres programformulering som forslag først. Og stemme for. Og så evt. stemme for det utvannede forslaget de tre partiene blir enige om. Eller ikke. For å vise at Venstre, når partiet har mulighet for å få gjennomslag for en liten liberalisering i tråd med eget partiprogram, lar være å følge opp.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
6 years ago

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå meg på den massive motstanden mot liberaliseringen. Det argumenteres dels med at det ikke er «nødvendig» å handle på søndager – som om Per og Pål har noe med å mene noe om hva som er «nødvendig» for Gry og Pernille.
Hertil kommer argumentet om at det er synd på søndagsarbeiderne. Javel, men hvorfor er det mer synd på butikkansatte enn på togførere, bussjåfører, fergepersonell, kino- og svømmevakter og servitører? Jeg lurer på om galileerne ofrer dette en tanke når de tar bussen til og fra kirken om søndagen.

Fra arkivet

 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?
 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.