Ukategorisert

Statsråder driver valgkamp

Med justis- og beredskapsminister Anders Anundsens (FrP ) film om regjeringens arbeid, blir det vanskelig for FrP og Høyre å kritisere kommende regjeringer for å bruke skattefinansierte penger til å drive valgkamp.

Det har dessverre vært vanlig at statsråder og politiske medarbeidere driver valgkamp som en del av regjeringssystemet. Nåværende regjering viderefører tradisjonen. Justis- og beredskapsministeren har publisert en egen film på Regjeringen.no. Filmen er ren propaganda for Anders Anundsen og regjeringens politikk, film laget for skattefinansierte penger.

Liberaleren har vært skeptisk til statlige kampanjer og staten har stått bak mange kampanjer. Filmen til justis- og beredskapsministeren kan ikke karakteriseres som en kampanjefilm for mer trygghet i hverdagen.

I 2012, altså for tre år siden, stilte stortingsrepresentant Arve Kambe et spørsmål til daværende finansminister Sigbjørn Johnsen. Høyre-representanten ønsket svar på om regjeringen satte av penger til en valgkampkasse.

Filmen til Anders Anundsen har sørget for at Kambe ikke kan stille et lignende spørsmål etter valget i 2017. For nåværende regjering har brukt penger fra en valgkampkasse for å markedsføre egen politikk, markedsføring som skal gi flere stemmer ved valget mandag 14. september.

Mest lest

Arrangementer