Ukategorisert

Bør tenke helt nytt for skolen

Uansett hva politikerne gjør innenfor dagens skolesystem, er det mange elever som får elendige resultat.

Utdanningsdirektoratet har offentliggjort en analyse som viser at 42 prosent av elevene som gikk ut av 10. trinn i vår fikk 1 eller 2 på matematikkeksamen. Det er så dårlig, at det er vanskelig å beskrive resultatet med ord.

Vi, altså Norge, bruker ekstremt mye skattefinansierte penger på grunnskole og utdanning. Debatten, også i denne valgkampen, tyder på at bruken av skattefinansierte penger vil øke innenfor samme utdanningssystem. Få politikere fra de store partiene vil endre systemet radikalt, de pøser heller inn mer penger.

Valgkampen og vedtakene i Stortinget viser at det er forskjeller mellom partiene i skolepolitikken, men forskjellene er små. Verst er av de store partiene er SV som markedsfører heldagsskole som betyr mer av samme opplegg, bare til mye høyere pris.

Ny kurs
Det er mulig å forandre kurs innenfor dagens system med skattefinansiert opplæring. Ny kurs i gammelt system kan være klare prioriteringer for skolen. Det bør bety færre fag og økt kompetanse for lærerne. Mer konkurranse mellom skolene gjennom flere friskoler er en klar fordel.

Det optimale ville vært et helt nytt og privat system, altså privatisering av grunnskolen. Et privat skolesystem ville ført til reell konkurranse mellom skolene som igjen fører til økt kvalitet. Et av argumentene som blir brukt mot privatisering, er finansieringen. Bent Johan Mosfjell har skrevet om dette, blant annet i artikkelen Høyres sosialistiske skolepolitikk fra forrige kommunevalgkamp i 2011.

Mest lest

Arrangementer