Ukategorisert

Kommunene eier for mange aksjer

Det er lett å konkludere med for stort kommunalt eierskap i næringslivet etter at Skatteetatens aksjonærregister ble offentliggjort.

Norske kommuner eier over 325 millioner aksjer i over 1 600 norske og utenlandske selskaper, ifølge Kommunal Rapport.

Hvis vi i tillegg legger til at staten er en gigantisk aktør i næringslivet, blir mye av det som skjer i private sektoren politisk styrt. Eller for å være litt mildere; politikerne har muligheter til å styre mye av privat sektor. Dette må gi uheldig blanding av roller!

Folkevalgte organ, altså politikerne, skal ikke være aktører i konkurranseutsatte områder!

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami