Ukategorisert

Avvikler parlamentarismen

Med Rødt i posisjon er det forståelig at Arbeiderpartiet ønsker seg tilbake til formannskapsmodellen, en modell som er skapt for lokalpolitikk der brudd på avtaler ikke gir konsekvenser.

Onsdag formiddag presenterte Arbeiderpartiet, SV og Rødt i Tromsø en plattform for samarbeidet i valgperioden 2015 – 2019. Ifølge plattformen ønsker samarbeidspartnerne å avvikle ordningen med parlamentarisme, en ordning som ble innført i Tromsø i 2011.

I formannskapsmodellen er det ingen sanksjonsmuligheter mot partier som bryter et eventuelt samarbeid. Valgene blir gjort under konstitueringen og når valgene er gjort kan hele kommunestyret, formannskapet og sektorstyrene gi blaffen i alt som er skrevet på papiret. Formannskapsmodellen er en dårlig modell for forpliktende samarbeid mellom partier i en kommune som har en vanskelig økonomisk situasjon.

Formannskapsmodellen er en billigere ordning enn parlamentarisme, men skribenten er overbevist om at parlamentarisme styrker politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten.

Synd at en såpass stor kommune som Tromsø ikke ser seg råd til å fortsette og videreutvikle modellen med parlamentarisme.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer