Ukategorisert

NRK over statsbudsjettet?

Mandatet til utvalget tyder på at regjeringen ønsker støtte til gammelt forslag om finansiering av NRK over statsbudsjettet.

Regjeringen har oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Tore Olaf Rimmereid skal lede ekspertgruppen. Rapporten skal være ferdig 1. juli 2016, ifølge Regjeringen.no.

Utvalget skal blant annet vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift.

Dersom politikerne velger å finansiere NRK på andre måter, vil finansiering over statsbudsjettet være mer urettferdig enn dagens ordning. Bevilgninger til NRK slik politikerne bevilger penger til andre områder, vil bety at flere borgere må betale for noe de aldri benytter.

Prinsippet om at brukerne skal betale er godt, selv om vi snakker om et område staten burde trukket seg ut av for lenge siden. Med statlig krinkastning bør regjeringen utvikle modeller for brukerbetaling for et mindre omfattende krinkastningsselskap. Brukerne av NRK bør betale for driften i det statlige selskapet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer