Ukategorisert

Mener livet er for kort til HV-øvelser

Med nåværende system er det mulig for de aller fleste å komme seg unna militær verneplikt, altså førstegangstjeneste og øvelser, uten negative konsekvenser.

Ettersom Norge ikke har siviltjeneste er det mulig for ungdommer å søke fritak fra førstegangstjeneste uten å bli innkalt til siviltjeneste. Norge avviklet siviltjenesten, også kalt sivil verneplikt av ombudsmannen, i 2012.

Årsaken til at det i ung alder er fornuftig å komme seg unna tjenesten, er at Forsvaret kan plage mennesker i mange år etter tradisjonell førstegangstjeneste. Siste eksemplet er fra BT.no som har en artikkel om en mann som fikk ett års fengsel fordi han ikke møtte til Ulven leir da Heimevernet hadde øvelse. Ett års fengsel med ti måneder betinget og to måneder ubetinget fengsel; galskap! For ordens skyld; dette var ikke den første øvelsen mannen droppet av personlige grunner.

Verneplikt er tvangsarbeid for staten, og Liberaleren skiller ikke mellom de ulike tjenestene. Er du smart, sørger du for fritak i ung alder – fritak som kan spare deg for mange problem senere i livet. Benytt sjansen nå mens det fortsatt er enkelt å komme seg unna statens klør.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer