Ukategorisert

Vernepliktsutvalget foreslår en fremtidig vernepliktsordning

Det beste rådet i overskuelig fremtid til ungdommer skal blir innkalt til sesjon, er å sørge for at de slipper å gjennomføre den militære førstegangstjenesten.

Med nåværende system er det ingen ulemper for borgere som «sniker» seg unna. Basert på dette eksemplet vil det være fornuftig «å lure» systemet. Ungdommer som gjennomfører førstegangstjenesten kan angre bittert om få år. Verneplikt er ikke frivillig og staten kan gjøre ditt liv veldig surt! Pasifistisk grunnlag holder lenge med dagens modell og organisering.

Vernepliktsutvalget har overlevert sin anbefaling til forsvarsministeren. Utvalget ble nedsatt av regjeringen høsten 2014 og skulle gjøre en helhetlig vurdering av de samfunnsmessige, forsvarspolitiske og fagmilitære sidene ved vernepliktsordningen.

Forsvaret har kun behov for 13 prosent av årskullene. Dette momentet bør bli vektlagt i langt større grad i debatten om verneplikt. Dagens ordning er urettferdig ettersom en liten del av ungdommene bærer byrden, og ordningen medfører tvang for mennesker som må gjennomføre mange måneder tjeneste for staten – pluss øvelser.

Det er positivt at Vernepliktsutvalget mener Forsvaret skal vektlegge frivillighet og motivasjon i større grad enn tidligere. Spesielt gjelder dette ved seleksjon av personell til førstegangstjeneste. Andelen kvinner og menn som oppgir ønske om tjeneste i Forsvaret ved sesjon er langt høyere enn Forsvarets behov. Behovet bør derfor i større grad enn hittil bli dekket blant de som ønsker tjeneste, ifølge rapporten.

Vernepliktsutvalget ønsker naturlig nok mer øvelser for mennesker som har gjennomført førstegangstjeneste, men det som var greit for en 20-åring kan være problematisk ti år etterpå. Derfor er Liberalerens råd til unge menn og kvinner; «snik» deg unna statens tvangstjeneste! Det kan være lønnsomt!

Hele rapporten er tilgjengelig på Vernepliktsutvalget.no.

0 0 vurdering
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Gaudius
5 years ago

“Of all the statist violations of individual rights in a mixed economy, the military draft is the worst. It is an abrogation of rights. It negates man’s fundamental right – the right to life – and establishes the fundamental principle of collectivism: that a man’s life belongs to the State, and the State may claim it by compelling him to sacrifice it in battle. Once that principle is accepted, the rest is only a matter of time” (Rand, 1967).

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
    Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
  • KommunazismenKommunazismen
    Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.