Ukategorisert

Vil slå sammen Nord -og Sør-Trøndelag

Når to fylkeskommuner blir én gir det effektivisering i offentlig sektor.

Det som før har vært to administrasjoner med to fylkesordførere, to fylkesrådmenn og to sett med sektorsjefer, plutselig blir én administrasjon bør det gi effektiviseringsgevinst – penger politikerne kan bruke til å styrke enkelte områder av virksomheten. Den økonomiske gevinsten blir ikke betydelig, men det bør bli gevinst.

Politikerne styrker trolig også fagmiljø med sammenslåinger. Istedenfor å spre kompetanse i flere bygg med store avstander, blir kompetansemiljø samlet under ett tak. Det må gi positive resultat!

Det er trønderfylkene som nå har utarbeidet en intensjonsavtale for sammenslåing av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Avtalen om et samlet Trøndelag ble lagt frem i dag, ifølge NRK.no.

Nå kan politikere gjennom vedtak surre bort mulige gevinster, men skjer dette er det en ønsket prioritering i sammenslåingsprosessen.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami