Ukategorisert

Vil slå sammen Nord -og Sør-Trøndelag

Når to fylkeskommuner blir én gir det effektivisering i offentlig sektor.

Det som før har vært to administrasjoner med to fylkesordførere, to fylkesrådmenn og to sett med sektorsjefer, plutselig blir én administrasjon bør det gi effektiviseringsgevinst – penger politikerne kan bruke til å styrke enkelte områder av virksomheten. Den økonomiske gevinsten blir ikke betydelig, men det bør bli gevinst.

Politikerne styrker trolig også fagmiljø med sammenslåinger. Istedenfor å spre kompetanse i flere bygg med store avstander, blir kompetansemiljø samlet under ett tak. Det må gi positive resultat!

Det er trønderfylkene som nå har utarbeidet en intensjonsavtale for sammenslåing av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Avtalen om et samlet Trøndelag ble lagt frem i dag, ifølge NRK.no.

Nå kan politikere gjennom vedtak surre bort mulige gevinster, men skjer dette er det en ønsket prioritering i sammenslåingsprosessen.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.