Ukategorisert

Skal vi ha tjenester fra private aktører i Norge?

Dersom et politisk flertall virkelig mener at private aktører ikke skal tjene penger på å utføre oppgaver for skattefinansierte penger, vil mange tilbud falle bort.

Faller tilbud bort vil det bli umulig å tilfredsstille en stor del av befolkningen. I Norge leverer private aktører alt fra bussruter til helsetjenester for skattefinansierte penger.

Velferdsstaten blir en stat med svært få private aktører dersom det blir utbytteforbud. Utbytteforbudet er godt kjent i utdanningssektoren. Det er dette forbudet som sørger for at Norge har få friskoler. Erfaringene fra utdanningssektoren bør være nok til å drepe ethvert initiativ på et generelt utbytteforbud.

Nå er det private aktører som har etablert asylmottak og akuttmottak som får kritikk, kritikk fordi de tjener penger på investeringer. Uten muligheter til å tjene penger ville mange av aktørene aldri startet asylmottak og akuttmottak. Uten private aktører ville det virkelig vært uverdige forhold for mange asylsøkere.

Et nokså generelt utbytteforbud er et gammelt forslag. Allerede for tre år siden ønsket deler av Stortinget forbud mot utbytte for private helseselskap.

Mange politikere vil ikke bare ha mye av pengene dine, de ønsker også at du skal få et dårlig tilbud. Det er frekkhet det!

Utbytteforbud og utbyttebegrensninger er å trampe på eiendomsrettigheter, rettigheter som har dårlige kår i Norge. Det er ikke bare rødgrønne politikere som har skylden for at eiendomsrettigheter har lav verdi i den norske modellen.

Mest lest

Arrangementer