Ukategorisert

Denne saken taper Kari Jaquesson

Dersom Kari Jaquesson ikke vil finansiere aktiviteten til NRK, må hun kvite seg med fjernsynsmottakeren/mottakerne.

«Alle» med fjernsynsmottaker må betale TV-skatt. Det er en skatt som finansierer store deler av driften til NRK, men det er de med mottaker som skal betale skatten Stortinget har vedtatt. Om NRKs tilbud blir brukt eller negative reaksjoner på NRKs innhold, har ingen betydning for Norsk Rikskringkasting as Lisensavdelinga.

I fjor sommer skrev Liberaleren om en person som slapp å betale TV-skatt, men vedkommende slapp fordi han ikke eide eller var i besittelse av fjernsynsmottaker.

NRKs faktaside om kringkastingsavgiften dekker oss på en god måte i vår konklusjon om at Kari Jaquesson taper kampen mot lisensavdelingen.

Reagerer på innholdet
Jaquesson er ikke prinsipiell motstander av statlig krinkastning eller skatt. Hun reagerer på programinnhold, og det hun mener er brudd på norsk lov. Hvis hun skulle vinne frem, noe hun ikke gjør, vil NRKs kasse bli bunnskrapt om kort tid, for eksempel neste år. For de fleste av oss finner program vi misliker på NRKs mange tv- og radiokanaler.

Kari Jaquesson har på Facebook.com lagt ut svaret hun tenker å sende Norsk Rikskringkasting as, Lisensavdelinga. Det er et dårlig brev, et brev som ikke kommer til å bli tatt til etterretning. Hvis skattebetalerne skal bestemme innholdet på NRK, kan vi begrave den redaksjonelle friheten.

Alle som ønsker mindre statlig krinkastning, bør jobbe for å strupe NRKs skattefinansierte inntekter og/eller privatisere/legge ned NRK. Politikerne kan redusere inntektene gjennom lettelser i TV-skatten eller selge/legge ned selskapet.

Kari Jaquesson på Facebook.com:
“Jeg er overbevist om at Nrk gjennom sin produksjon av pornosnutter til programmet trygdekontoret, brøt sexkjøpsloven. Det vises i den forbindelse til politiets henleggelse av saken, hvor det heter at politiet ikke kan utelukke brudd på loven, men hvor saken henlegges pga. politiets ressurssituasjon.
Jeg går ut fra at det ulovlige sexkjøpet ble finansiert via lisensmidler. Nrk har ikke tatt avstand fra sitt sexkjøp, og har endog ikke utelukket at det ikke kan skje igjen. Ved å betale lisenskravet som nå er sendt ut, er det ut fra dette min oppfatning at jeg medvirker til straffbare handlinger. Jeg vil på dette grunnlag motsette meg å betale kravet.
Jeg gjør samtidig oppmerksom på at lisenskravet ut fra dette er omtvistet, og dermed ikke kan inndrives gjennom inkasso. Jeg vil imidlertid kunne betale kravet innen fristen dersom Nrk offentlig tar avstand fra sitt ulovlige sexkjøp og forsikrer at de ikke vil begå slike lovbrudd igjen.

Kari Jaquesson”

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer