Ukategorisert

Flott med liberalistiske kvinner i fremskutte posisjoner

Liberalistene har det siste året jobbet aktivt med å rekruttere kvinner, selv om individene, helt uavhengig av kjønn, er det viktigste for Liberalistene.

I forbindelse med fylkesårsmøtene er det nye styresammensetninger. Det er hyggelig å registrere at flere kvinner får fremskutte posisjoner i det liberalistiske partiet. Mariann Støle er for eksempel leder i Liberalistene Østfold, og det er kvinnelig nestleder i Sogn og Fjordane.

Landsmøte
Lørdag 30. april skal Liberalistene avholde landsmøte i Oslo. Frihetskjempende mennesker, også kvinner, bør stille seg til disposisjon for partiet. Flere kvinner i sentralstyret etter landsmøtet, vil sette oss som er kritiske til mannsdominansen kraftig på plass. Still til valg! De som har egenskaper, erfaring og potensialet landsmøtet er ute etter, vinner eventuelle kamper om vervene. Tap om verv betyr lite. Det kommer nye sjanser, og landsmøtet i Liberalistene er en sammensveiset gjeng som tar godt vare på tillitsmannsapparatet.

Dagens sentralstyre består av menn, foruten varamedlem Hilde Charlotte Blomberg.

Hva hadde Oslo Høyre vært uten Heidi Nordby Lunde? Jo, betydelig kjedeligere! Nordby Lunde bør være en inspirasjon for kvinner, også kvinner i Liberalistene.

Les også: Civita har kvinnelig leder

Mest lest

Arrangementer