Notiser

Sykefraværet går ikke ned

Gjennom 2015 har det legemeldte sykefraværet vært tilnærmet uendret, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sentrale ungdomspolitikere, som Liberaleren nevnte i går, ønsker kutt i sykelønnsordningen.

Mest lest

Arrangementer