Ukategorisert

Skattelettelser og arbeidsledighet

Rødgrønne politikere kommer til å bruke skattelettelser og økt arbeidsledighet rått inn mot stortingsvalgkampen.

For ordens skyld; stortingsflertallet har ikke gitt store lettelser, noe tallene fra skatteregnskapet beviser på en god måte.

Til den ordinære spørretimen på onsdag, har Arbeiderpartiets Hadia Tajik sendt inn følgende spørsmål til statsministeren:
«Den rekordhøge arbeidsløysa har store kostnader. Tusenvis av menneske vert permanent uføre og hamnar utanfor arbeidslivet. Samstundes forsvinn kompetansen og reduserer Noreg si evne til langsiktig omstilling. Regjeringa si største satsing mot arbeidsløysa er skattekutt. Det er over to år sidan regjeringa fjerna arveavgifta og gjorde dei fyrste kutta i formuesskatten. Kan statsministeren leggje fram tal som viser kor mange arbeidsplassar som er skapt som følgje av desse kutta?»

Spørsmålene til spørretimen ligger på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer