Ukategorisert

KrF-markering på saken om søndagsåpent

Kulturministeren brukte slutten av forrige på saken om søndagsåpne butikker og møtet hun avholdt med aktører i markedet.

Møtet fikk massiv omtale i massemedia, blant annet på Liberaleren.

Dette er ikke nok for Kristelig Folkeparti som bruker denne saken for alt det er verdt ovenfor kristne og konservative velgere. Line Henriette Hjemdal og Hanne Thürmer spør regjeringen, riktig nok næringsministeren og justisministeren, om søndagsåpne butikker.

Spørsmål fra Hjemdal til næringsministeren:
«Alle kjedene som har åpnet butikker på søndager, har brukt millioner av kroner på å følge lov om helligdager og helligdagsfred. Hvordan ser statsråden på at et av Norges største selskaper skaper en helt ny og utfordrende konkurransesituasjon ved åpenlyst å bryte loven hver søndag, og at de også har annonsert at de vil gjøre det i pinsehøytiden?»

Spørsmål fra Thürmer til justis- og beredskapsministeren:
«Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for politiets oppfølging av lovbrudd. Hvordan opplever statsråden at politiet følger opp de åpenbare lovbruddene som begås av Rema hver søndag, og hva tenker statsråden om at enkeltaktører i denne bransjen ikke har resepekt for gjeldende regelverk?»

Mest lest

Arrangementer