Ukategorisert

Med FrP i regjering synker ulykkestallene

FrP i opposisjon var misfornøyd med regjeringens arbeid for reduksjon av antall ulykker med trafikkdrepte.

Med FrP i posisjon går faktisk tallet ned, det går mye ned.

I 2015 omkom 117 personer i 102 ulykker på norske veier. Dette var 30 færre omkomne enn i 2014. Vi må helt tilbake til 1947 for å finne et år med færre trafikkdrepte, ifølge Statistisk sentralbyrå.

For egen regning kan vi legge til at det i 1947 var langt mellom bilene.

Nullvisjonen for antall drepte i trafikken, er en visjon uten rot i virkeligheten. Samtidig viser den norske satsingen, den skattefinansierte satsingen, at det er mulig å redusere tallet over trafikkdrepte drastisk. Det blir færre drepte i trafikken, og dette skjer med FrP i regjering og med en samferdselsminister som heter Ketil Solvik-Olsen.

Tallet vil aldri bli null, for noen vil alltid opptre uansvarlig i trafikken.

Mest lest

Arrangementer