Ukategorisert

Denne undersøkelsen kan gi mange lokalpolitikere økt selvtillit

Det er mulig å effektivisere offentlig sektor uten negative konsekvenser for brukerne. Sakene om skolenedleggelser er gode bevis.

I mange kommuner har det over mange år vært debatter og vedtak om skolenedleggelser. Mange politikere har vedtatt skolenedleggelser slik at budsjettene skulle gå opp.

Det er en myte at skolenedleggelser og flytting av elever til større skoler er faglig negativt for elevene, viser ny studie, ifølge Forskning.no.

Helge Sandvig Thorsen har undersøkt om skolenedleggelser er faglig negativt for elevene. Han har undersøkt hva som skjedde med elevene etter nedleggelse av 76 ungdomsskoler i perioden 1989 til 2009. Dette var svært små skoler i distriktene, med typisk fem elever på hvert trinn.

Funnene hans viser at de påståtte negative effektene enten er svært overdrevet eller så motvirkes av fordeler ved større skoler, som for eksempel mer spesialisert undervisning og mer stimulerende fagmiljø for elever og lærere.

–Resultatene viser tydelig at skolenedleggelser og flytting av elever til større skoler ikke slår negativt ut. Elevene presterer ikke dårligere når de tvinges til å begynne på en annen, større skole, sier Thorsen til Forskning.no.

Helge Sandvig Thorsen disputerte nylig for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Mest lest

Arrangementer