Ukategorisert

17 lokale folkeavstemminger i 2015

Rådgivende folkeavstemminger blir ikke ofte brukt i Norge, selv om 2015 var et såkalt toppår målt i avstemminger.

Det har ikke vært flere lokale folkeavstemminger siden 2004. Det er kommunereformen som har æren eller skylden for at velgerne fikk økt innflytelse gjennom rådgivende folkeavstemminger.

16 av de 17 folkeavstemningene handlet om kommunesammenslåing, mens det i den siste ble stemt over etableringen av en ny nasjonalpark i Lofoten, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Å arrangere en rådgivende folkeavstemming gir få ulemper, bortsett fra kostnadene knyttet opp mot avstemmingen. Valgkamp i forkant av lokale avstemninger kan skape økt interesse for politikk. Det er flere fordeler med at innbyggere i lokalsamfunn engasjerer seg i saker som kommunestyret skal behandle. Flere øyner rettet mot politikerne er utvilsomt positivt.

Mest lest

Arrangementer