Notiser

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

På KOSTRA finner du nøkkeltall for «din» kommune. Statistikken er tilgjengelig på SSB.bo.

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv