Notiser

Pensjonsforpliktelsene i kommunesektoren

De reviderte regnskapstallene for 2015 viser at pensjonsforpliktelser utgjorde hele 117 prosent av kommunekonsernenes brutto driftsinntekter i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer