Ukategorisert

Levealder = en politisk utfordring?

Med dagens velferdsstat kan økt levealder bli en økonomisk utfordring.

Politikere gjør mye, altfor mye, for at befolkningen skal ha god helse, og at vi skal leve lenge. Mye av det som blir definert som usunt har blitt regulert på ulike måter, fra avgifter til konsesjonsordninger og forbud.

Om vel 40 år kan forventet levealder for menn ha økt fra dagens 80 år til 87 år, og fra 84 til 89 år for kvinner. Både antallet og andelen eldre øker framover. I hovedalternativet stiger andelen av befolkningen som er 70 år og eldre fra elleve prosent i dag til hele 19 prosent i 2060, ifølge Forskning.no.

Artikkelen på Forskning.no omtaler befolkningsframskriving, gjort av Statistisk sentralbyrå.

For et par år siden laget Folkehelseinstituttet en rapport om levealder. Vi lever lengre og lengre, og mange av oss kommer til å bli svært gamle. Hvis utviklingen fortsetter vil omtrent hver tredje nordmann være hundre år i 2100. Det vil bli en dyr fornøyelse med dagens system. Selv om det er bra med god helse for eldre mennesker, gir dette en utfordring. Ja, regnestykket er vanskelig ettersom hvert enkelt menneske er unikt.

I forbindelse av finansiering av deler av verdensstaten, har det blitt hevdet at de usunne subsidierer de sunne. I de rikspolitiske debattene bør det være ett av argumentene mot alle skatter og avgifter politikerne har vedtatt.

Større ansvar for egen helse, på godt og vondt!

Mest lest

Arrangementer