Ukategorisert

Debatt om narkotikapolitikk i Høyre

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ønsker kursendring i narkotikapolitikken.

I et innlegg på Dagbladet.no tar Høie til ordet for ny politikk i Høyre, om hjelp til brukerne og ikke straff som i dag.

–Derfor vil jeg at Høyres program for neste stortingsperiode skal slå fast at hjelp, ikke straff, skal være utgangspunktet for å følge opp dem som tas for bruk og besittelse av narkotika. Det er helsetjenesten, ikke justissektoren, som skal ha ansvar for oppfølgningen. Disse tankene er også inspirert av erfaringene fra Portugal. Der har helse- og sosialsektoren det juridiske ansvaret for de som tas for bruk og besittelse. Personer som tas for bruk sendes til samtale med tverrfaglig kommisjon innen 72 timer fra de blir tatt, og det vurderes hvordan brukeren bør følges opp videre, skriver Høie i innlegget.

Skulle Høie få punktet inn i Høyres program for neste periode, vil det være et klart brudd med nulltoleransen partiet har markedsført i en årrekke. En nulltoleranse som har vært fullstendig meningsløs og mislykket.

Tags:

Mest lest

Arrangementer