Ukategorisert

Ønsker økt eiendomsskatt

Med slike byråkrater blir det høyere nivå på skatter og avgifter.

Kommunalsjef Arne Gillestad i Sør-Fron kommune blir pensjonist om under én måned. Én av de siste hilsningene han sender til politikerne i kommunen, er advarsel mot å si nei til økt eiendomsskatt.

Det er ingen automatikk i at politikerne må øke skattenivået for å få budsjettet i balanse. Det er mulig å kutte i utgifter og altfor få politikere benytter anledningen til gode kutt.

Det er i Kommunal Rapport. kommunalsjefen i Sør-Fron kommune advarer politikerne i spørsmålet om eiendomsskatt.

Spørsmålet om eiendomsskatt blir debattert i mange kommuner før jul i forbindelse med budsjettene for 2017. Altfor mange lokalpolitikere ønsker eiendomsskatt, eller må ha skatten fordi avhengigheten til pengene har blitt for stor.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer