Ukategorisert

FrP og surrogati

Liberalister bør juble om FrP åpner opp for surrogati i Norge.

NRK melder at et flertall i programkomiteen ønsker at FrP skal tillate surrogati, en viktig prinsipiell sak med tanke på eiendomsrett til egen kropp og avtalefrihet.

–Dette handler om barnets beste. Surrogati eksisterer som metode for å få barn. Da må man spørre seg om det er best at det skjer i trygge omgivelser i Norge, eller i utlandet, noe som skaper juridiske utfordringer for barnet senere, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud. Til NRK.

Én av de mest leste sakene på Liberaleren handler om surrogati, I 2012 skrev Per Aage Pleym Christensen artikkelen Hva er problemet med surrogati, Stoltenberg?:

–Som liberalist mener jeg at mennesket er født fritt, og har eiendomsretten til seg selv. Det er derfor du som bestemmer hva du vil gjøre med kroppen din, og ikke. Og hvorfor. Noen vil selvfølgelig hevde at kvinner som leier ut livmoren sin, selger sine egg, eller prostituerer seg for den saks skyld er tvunget til det av omstendigheter i livet sitt som de ikke råder over selv. Det er naturligvis et legitimt standpunkt, men også et opportunt standpunkt for mennesker som vil presse sine verdier over på andres liv, og bestemme over andres liv, har Pleym Christensen skrevet i artikkelen.

Pleym Christensens artikkel bør FrPere og andre som er engasjert i programbehandlingene til stortingsvalget lese.

Mest lest

Arrangementer