Ukategorisert

De fleste spilleselskap driver ikke ulovlig

Selv om Norge ikke godtar virksomheten de utenlandske spillselskapene driver, har selskapene konsesjon i land som har mer liberal politikk enn Norge.

Det betyr at mange spillselskap, trolig de aller fleste, driver lovlig. At et politisk flertall på Stortinget misliker aktiviteten selskapene driver, er noe helt annet. Lotteritilsynet har virkemidler til å slå ned på ulovlig aktivitet i Norge og tilsynet har med jevne mellomrom brukt virkemidlene, blant annet i saken om Manglerud Star.

I dag, tirsdag 24. januar 2017, er det en artikkel på Dagbladet.no. I artikkelen kommer det fram at Arbeiderpartiet og Actis ønsker strengere sanksjoner mot det de kaller «ulovlig». Men igjen; spilleselskapene driver lovlig, fra land som har en mer liberal politikk enn Norge. Formynderne i Arbeiderpartiet og Actis roper etter flere reguleringer, uten at leserne får vite spesielt mye om de nye virkemidlene for å hindre aktiviteten i Norge.

Det er i teorien mulig med IP-blokkering, og Norge kan sperre tv-sendinger fra utlandet. For eksempel Premier League-kamper der spillere har reklame for spillselskap på drakter. Disse motbydelige tiltakene fungerer kun i teorien, ikke i praksis. Det vet vi fra land som har prøvd lignende virkemiddel.

For spillselskapene kan nye reguleringer være utfordrende, men erfaringer viser at utfordringene lar seg løse. Skulle det totalitære forslaget om IP-blokkering bli vedtatt, vil det bli iverksatt løsninger som lar kundene gå rundt blokkeringen. Spillselskapene driver ikke ulovlig virksomhet, selv om selskapene ikke har fått konsesjoner hos norske myndigheter.

Politikere som ønsker å ta opp kampen mot det som blir definert som «ulovlig», bør gå inn for et lisenssystem. Det er lisenser de største selskapene ønsker. For politikere som i de aller fleste andre saker ønsker å regulere markedet, bør ønsket fra selskapene være ideelt.

Liberaleren ønsker for øvrig et helt fritt marked, uten reguleringer. Det er en stund til vi kommer dit, for å uttrykke det forsiktig.

Mest lest

Arrangementer